De grootste uitdagingen binnen Security Management

Security Management draait in feite om slechts één vraag: hoe beschermt u hetgeen dat voor uw organisatie van waarde is? Het gaat daarbij niet alleen maar om materiele en financiële waarde, maar ook om maatschappelijke waarde, de reputatie van de organisatie en het welzijn van het personeel. De veiligheidsrisico’s dienen door middel van een risico georiënteerde en systematische benadering geïdentificeerd te worden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Op die manier is uw organisatie te allen tijde voorbereid op problemen. Er zijn echter een aantal grote uitdagingen binnen Security Management die extra aandacht verdienen. In dit artikel hebben we deze uitdagingen voor u op een rijtje gezet.

#1. De balans tussen security en productiviteit

De strategische drijfveren en de behoeften van organisaties zijn vaak in conflict met de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de veiligheid van bezittingen en bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft. Vanwege de snelheid waarmee de risico-omgeving van organisaties kunnen veranderen, worden zij aan steeds meer complexiteit en onzekerheid blootgesteld. Hierdoor wordt het ook steeds lastiger om de juiste balans te vinden tussen het beschermen van de organisatie, en het in staat stellen van de organisatie om productief en efficiënt te blijven functioneren. Een bedrijfsproces moet optimaal beschermd worden, zonder dat het belemmerd wordt.

#2. De omvang en complexiteit van de organisatie

Een organisatie dient al haar bezittingen en bedrijfsprocessen te inventariseren, zodat er vastgesteld kan worden wat er beschermt moet worden, waarom en op welke manier. Bij een grote organisatie kan dit resulteren in de identificatie van honderden activa. Dat kost vanzelfsprekend behoorlijk wat tijd. Daar komt bij dat de vaardigheden en middelen om die activa te beschermen doorgaans door de hele organisatie verspreid zijn. Dit kan Security Management behoorlijk ingewikkeld maken.

#3. Moderne veiligheidsrisico’s

Security Management richt zich in de eerste plaats op ‘conventionele’ bedrijfsrisico’s, zoals diefstal, agressie, geweld, vandalisme, financiële fraude, bedrijfsspionage, identiteitsfraude en het bewust toebrengen van reputatieschade. Maar met nieuwe ontwikkelingen en technologieën ontstaan ook nieuwe risico’s. Denk bijvoorbeeld aan cybercriminaliteit, informatiediefstal en hacking. Dit zijn risico’s waar de laatste jaren steeds meer bedrijven mee geconfronteerd worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vele DDOS-aanvallen waar organisaties onder lijden. DDOS (Distributed Denial of Service) aanvallen zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst onbereikbaar te maken voor de geoogde gebruiker. Dit soort aanvallen worden steeds complexer, en volgens een onderzoek van Kaspersky Lab staat Nederland in de top 10 van meest aangevallen landen.

#4. De performance van Security investeringen

Security Management vergt natuurlijk een investering. Toch vragen slechts weinig organisaties om Return on Investment berekeningen van investeringen in de veiligheid. Ook zijn er maar weinig organisaties die de performance van hun Security investeringen trachten te meten. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want welke investeringen zouden er dan gemeten moeten worden? Bewakingssoftware, veiligheidspersoneel, IT-specialisten? En zijn die cijfers eigenlijk wel nodig?

Het is belangrijk dat organisaties veiligheid niet als bijzaak beschouwen. Een organisatie die zijn bezittingen en bedrijfsprocessen in dienst kan houden wanneer er sprake is van een aanval, ongeluk of storing is veel meer waard dan een organisatie die dat niet kan, al is het maar vanwege het competitieve voordeel dat zij creëren. Investeringen in Security Management zouden dan ook als één van de eerste prioriteiten beschouwd moeten worden, ongeacht de aard van de onderneming.

Tot slot

Welke aan de veiligheid gerelateerde uitdagingen de meeste aandacht verdienen, verschilt natuurlijk per organisatie. Heeft u behoefte aan deskundig advies met betrekking tot Security Management en de uitdagingen die op uw organisatie van toepassing zijn, neemt u dan gerust contact op met Hollander Techniek. Onze specialisten helpen u graag verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *